Quşlar Səssiz uçuş mütəxəssisləri: bayquşlar

Səssiz uçuş mütəxəssisləri: bayquşlar


Bayquşların mahir gecə ovçusu olduqlarını bilirik. Bu qədər yaxşı ovçu olmalarının əsas səbəbi isə səssiz uçma qabiliyyətləridir. Bioloqlar, riyaziyyatçılar və mühəndislər bayquşların mükəmməl aerodinamik bacarığını araşdırmış və bu cür səssiz uçmaq üçün bir çox lazımi xüsusiyyətlərlə təchiz olunduqlarını kəşf etmişlər. Məsələn, bu canlılar qanadlarının çox geniş olması və məxməri səthi, bir-birinə möhkəm birləşmiş, nahamar tük quruluşu kimi xüsusiyyətlər sayəsində çox səssiz uçurlar. Bu səssiz uçuş texnologiyasını da dronlara tətbiq etmək üçün işlər görülür.

/ Quşlar 31